یکشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲

قراردادهای شرکت

·         نگهداری، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب نواحی 1 و 2 (شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران)

·         بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق 2 و 4 آبفاقطعه دوم (شرکت فاضلاب تهران)

·         اجرای عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه حمع آوری فاضلاب (شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران)

·         نگهداری، بهره برداری، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب در محدوده ناحیه 17 شهریور و خاور شهر (شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران(

·         عمیلات اجرائی رفع نقص شبکه فاضلاب شهر تهران قطعه s1 مناطق 1 ، 3 و 4 شهرداری (شرکت فاضلاب تهران(

·         عملیات اجرائی رفع نقص شبکه فاضلاب شهر تهران قطعه S4 مناطق 4 و 2 شهرداری (شرکت فاضلاب تهران(

·         رسیدگی به حوادث و رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب محدوده آبفای منطقه 1 تهران (محدوده شماره 1)

·         رسیدگی به حوادث و رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب مناطق شمالی تهران (شرکت فاضلاب تهران(

·         نگهداری شبکه و رفع نقص قراردادهای لوله گذاری شبکه های فاضلاب شهرک های منطقه 15 تهران (شرکت فاضلاب تهران(

·         نگهداری شبکه و رفع نقص قراردادهای لوله گذاری مناطق 2 و 4 آبفای تهران )شرکت فاضلاب تهران(

·         تهیه لوله، اتصالات، کلیه مصالح و نصب 2000 فقره انشعابات فاضلاب )شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران(

·         عملیات لوله گذاری و نصب انشعاب منطقه 20 شهر ری (زارچی، امانی) قطعه 4 (شرکت فاضلاب تهران(

·         اجرای عملیات نصب انشعابات شناور منطقه جنوب )قطعه 2) (شرکت فاضلاب تهران(

·         عملیات نصب انشعابات شناور منطقه جنوب )قطعه 4) (شرکت فاضلاب تهران(

·         نصب انشعابات منطقه 13 و 14 شهرداری )شرکت فاضلاب تهران(

·         نصب 1500 فقرهانشعاب فاضلاب واقع در منطقه 20 شهرداری قطعه 2 (شرکت فاضلاب تهران(

·         عملیات نصب 200 فقره انشعاب خانگی بصورت پراکنده در مناطق جنوب تهران )شرکت فاضلاب تهران(

·         عملیات نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب واقع در منطقه SW3-1(A) قطعه پنجم (شرکت فاضلاب تهران(

·         عملیات نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب واقع در منطقه مشیریه و کاروان قطعه سوم (شرکت فاضلاب تهران(

·         نصب انشعابات خانگی به صورت پراکنده در مناطق 13 و 14 شهرداری (شرکت فاضلاب تهران(

·         عملیات بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه قیطریه شهر تهران (شرکت فاضلاب تهران(

·         عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن به روش سنتی، انفصال فلکه خزانه بخارائی (شرکت فاضلاب تهران)

·         احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک شهید هاشمی نژاد واقع در منطقه 4 شهرداری تهران (شرکت فاضلاب تهران)

·         عملیات فروش انشعاب و وصل درآمدهای حاصله، تهیه و نصب 5000 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در مناطقی از شهر پیشوا (شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران)

·         تعمیر و نگهداری، راهبری و توسعه و احداث زیرساخت موجود، تامین نیروی انسانی و همچنین تامین تجهیزات قطعات و مصالح این امور (شرکت صنعتی دارویی برکت)

·         اجرای عملیات رسیدگی به حوادث و رفع نقص شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب منطقه 1 آبفا (شرکت فاضلاب تهران)

·         رفع نقص خط انتقال 1000 میلیمتری خیابان کبکان میدان نوبنیاد (شرکت فاضلاب تهران)

·         عملیات اجرایی اتصال فاضلاب کافی‌شاپ و سرویس‌های بهداشتی موزه زمان به اگوی شهری (موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد)

·         عملیات اجرایی رفع نقص شبکه فاضلاب شهر تهران- محدوده 6 و 7 شهرداری- M1 (شرکت فاضلاب تهران)

·         عملیات رسیدگی به حوادث و رفع نواقص شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب محدوده آبفای 1 و 2 تهران (شرکت فاضلاب تهران)

·         برونسپاری کلیه فعالیت‌های بهره‌برداری، تعمیرات، رفع حوادث، انشعابات، شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهر قدس (شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران)

·         وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب و تخلفات پشت کنتوری، در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران (شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران)

·         خدمات نگهداری و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط انتقال و انتقال پساب، شبکه جمع‌آوری، انشعابات و سایر تاسیسات فاضلاب شهر‌ها و روستاهای لواسان و رودبار قصران (شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران)

·         تهیه و اجرای جداول، سنگ فرش، اجرای فضای سبز بلوار تندرستی ورزشگاه (دهیاری فیروزآباد)